Úvod    Lesnictví     Školky    Pro akcionáře     Kontakt

Pozvánka na valnou hromadu 25.6.2020


Podklady k jednání valné hromady:

   Jednací a hlasovací řád, orgány VH
   Výroční zpráva, příloha VZ-zpráva o vztazích
   Rozvaha, výsledovka, příloha UZ
   Zpráva o propojených osobách
   Návrh vypořádání HV
   Zpráva dozorčí rady (vyvěšeno dne 4.6.2020)
   Podnikatelský záměr 2020
   Návrh auditora
   Návrh členů představenstva a dozorčí rady
   Smlouvy o výkonu funkcí
             J.Houska
             K.Křehký
             P.Černý

Vyvěšeno na www stránky dne 25.5.2020